Palešu plauktu uzstādīšana Rēzeknē


VVN komanda veica palešu plauktu piegādi un uzstādīšanu SIA "Baltic Bearing Company" noliktavā Rēzeknē.